Bilingual jokes (English - Vietnamese)Tổng hợpTruyện cười song ngữ (Anh - Việt)

A new machine

A new machine? (English)

The doctor asked the expectant father to try out the machine he had invented that transferred labor pains from the mother to the father. Billy agreed and the machine was set up. But although it was set to its highest setting, Billy felt not a twinge. Later that day he went home to pick up a few items his wife wanted and discovered the milkman lying on his doorstep groaning in pain.

Học tiếng anh, công cụ học tiếng anh: Ở ĐÂY NHÉ!!!

 

 

Chiếc máy mới? (Vietnamese)

Một bác sĩ hỏi một người chồng có vợ sắp sinh rằng có muốn thử chiếc máy ông ta mới sáng chế chuyển cơn đau đẻ từ người mẹ sang người cha không. Billy đồng ý và chiếc máy được thiếp lập.Mặc dù chiếc máy đã chạy hết công suất, Billy cũng không thấy đau đớn gì cả. Sau đó anh ta về nhà để lấy vài thứ vợ yêu cầu và thấy người đưa sữa đang nằm trước cửa rên rỉ đau đớn.

Truyện cười song ngữ (Anh – Việt)
Bilingual jokes (English – Vietnamese)
Tiếng anh dành cho người không nghiêm túc
Học tiếng Anh qua truyện cười

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button