Từ điểnTừ điển tiếng Anh

Afraid

Afraid [ əˈfreɪd ]

Nghĩa của Afraid: sợ, sợ hãi, hoảng sợ. Sự cảm thấy sợ hãi hoặc cảm thấy lo lắng về kết quả có thể xảy ra của một tình huống cụ thể.

Afraid Afraid

>>> Khóa học tiếng anh online cho người đi làm
>>> Sách học tiếng anh cho người đi làm
>>> Hack não 1500 từ tiếng anh

Tính từ

 • Sợ, hãi, hoảng, hoảng sợ.
  we are not afraid of dificulties — chúng ta không sợ khó khăn
 • to be afraid of someone — sợ ai; ngại lấy làm tiếc
  I am afraid I cannot lend you the book — tôi lấy làm tiếc không cho anh mượn quyển sách đó được
  I’m afraid [that] it will happen — tôi e rằng việc đó sẽ xảy ra

 

 

Ví dụ

 • He was/felt suddenly afraid.
  Anh ấy đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
 • I’ve always been afraid of flying/heights/spiders.
  Tôi luôn sợ bay / độ cao / nhện.
 • She was afraid for her children (= feared that they might be hurt).
  Cô ấy luôn lo lắng cho lũ trẻ (= sợ rằng chúng có thể bị tổn thương)
How to say Afraid in English?

Tham khảo cambridge & wiktionary

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x