Từ điểnTừ điển tiếng Anh

After

After [ ˈɑːf.tər ]

Nghĩa của After: sau, đằng sau, sau khi. Theo đúng thời gian, địa điểm hoặc thứ tự.

After After

>>> Khóa học tiếng anh online cho người đi làm
>>> Sách học tiếng anh cho người đi làm
>>> Hack não 1500 từ tiếng anh

Phó từ

 1. Sau, đằng sau.
  three days after — ba ngày sau
  – soon after — ngay sau đó
  – to follow after — theo sau

Giới từ

 1. Sau, sau khi.
  after dinner — sau bữa cơm
 2. Ở đằng sau, phía sau, đứng sau, liền sau.
  Summer comes after Srping — mùa hạ đến liền sau mùa xuân
 3. Theo sau, theo đuổi (diễn tả ý tìm kiếm, sự mong muốn, sự trông nom săn sóc).
  – to be after something — đuổi theo cái gì, tìm kiếm cái gì
  – to thirst after knowledge — khao khát sự hiểu biết
  to look after somebody — trông nom săn sóc ai
 4. Phỏng theo, theo.
  – a pictures after Rubens — một bức tranh theo kiểu Ruben
  after the Russian fashion — theo mốt Nga
 5. Với, do, vì.
  after a cool reception — với một sự tiếp đãi lạnh nhạt
 6. Mặc dù, bất chấp.
  after all the threats — bất chấp tất cả những sự doạ nạt

 

 

Thành ngữ

 • after all: Cuối cùng, sau hết, rốt cuộc, xét cho cùng.
 • after one’s hearthợp với lòng (ý) mình
 • after a manner (fashion): Tàm tạm, tạm được.
 • after thatXem That.
 • after you!: Xin mời đi trước!
 • after you with: Sau anh thì đến lượt tôi đấy nhé.
 • day after dayngày nọ kế tiếp ngày kia,
 • the day after: Ngày hôm sau.
 • time after timehết lần này đến lần khác

Liên từ

 • Sau khi.
  I went immediately after I had received the information — sau khi nhận được tin tôi đi ngay

Tính từ

 1. Sau này, sau đây, tiếp sau.
  in after years — trong những năm sau này; trong tương lai
 2. (Hàng hải) Ở đằng sau, ở phía sau.
  the after part of the ship — phía sau tàu

 

 

Ví dụ của từ after

 • Let’s go for a walk after breakfast.
  Hãy đi dạo sau khi ăn sáng.
 • Some people believe in life after death.
  Một số người tin vào cuộc sống sau khi chết.
 • Her name came after mine on the list.
  Tên cô ấy đứng sau tên tôi trong danh sách.
 • There’s a good film on the day after tomorrow.
  Có một bộ phim hay vào ngày mốt.
 • She waited until well after midnight.
  Cô đã đợi cho đến sau nửa đêm.
 • US: It’s a quarter after four.
  Bây giờ là 4 giờ 15 phút.
 • She just keeps on working, day after day, week after week (= continuously).
  Cô ấy cứ tiếp tục làm việc, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác (= liên tục).
 • We’ve had meeting after meeting (= many meetings) to discuss this point.
  Chúng tôi đã gặp nhau sau cuộc họp (= nhiều cuộc họp) để thảo luận về điểm này.
 • Jessie seemed very small after (= in comparison with) Michael’s children.
  Jessie dường như rất nhỏ sau (= so với) những đứa con của Michael.
 • After (= despite) everything I’ve done for you, is this the way you treat me?
  Sau khi (= mặc dù) mọi thứ tôi đã làm cho bạn, đây có phải là cách bạn đối xử với tôi?
 • After (= because of) what she did to me, I’ll never trust her again.
  Sau (= vì) những gì cô ấy đã làm với tôi, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng cô ấy nữa.
 • The children have to learn to tidy up after themselves (= after they have made things untidy).
  Bọn trẻ phải học cách thu dọn sau bề bộn do chúng làm ra (= sau khi chúng làm mọi thứ trở nên bừa bộn).
 • She slammed the door after (= behind) her.
  Cô ấy đóng sầm cửa sau (= phía sau) cô ấy.
 • We ran after (= followed) him, but he escaped.
  Chúng tôi chạy theo (= theo) anh ta, nhưng anh ta đã trốn thoát.
 • Could you lock up after you (= when you leave), please?
  Bạn có thể khóa cửa sau khi bạn rời đi (= khi bạn rời đi) được không?
How to say After in English?

Nguồn dữ liệu và tham khảo
– Từ điển tiếng anh Cambridge
– Wiktionary – Hồ Ngọc Đức – Từ điển tiếng Việt Miễn Phí
– Youtube – Pronunciation Owl
– Audio US UK – Responsive Voice

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Check Also
Close
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x