Bói bài Tarot Online

Hướng dẫn sử dụng:
– Bước đầu tiên: Bạn hãy nghĩ thật nghiêm túc về việc cần hỏi, hãy nói ra trước khi chọn bài.
– Bước tiếp theo: Hãy chọn từng lá bài bằng cách ấn lần lượt vào 3 nút “Chọn lá 1”, “Chọn lá 2”, “Chọn lá 3”
– Bước cuối: Hãy ấn vào nút “Xem kết quả” để hiển thị kết quả các lá bài.

Lá bài đầu tiên đại diện cho quá khứ Lá bài thứ hai đại diện cho hiện tại Lá bái thứ ba đại diện cho tương lai

Bói bài Tarot hàng ngày: Xem online miễn phí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button