Học tậpNhạc lý cơ bản

Các nốt trên khung nhạc

Các nốt nhạc khóa Sol

Để nhớ vị trí nốt nhạc trên khuông nhạc một cách nhanh chóng trước hết ta cần biết khuông nhạc đang sử dụng loại khóa nào, tiếp đến ta cần xác định vài vị trí quan trọng trên khuông nhạc như vùng giữa khuông nhạc, vài nốt ở khu vực các nốt cao và thấp.

Như hình bên dưới, việc nhớ một số vị trí nốt nhạc ở từng khu vực cho ta có thể tính nhanh được các nốt lân cận là nốt gì thay vì phải đếm ở khoảng cách xa hơn.

Nốt trên khung nhạc khóa SOL

Để nhớ vị trí nhiều nốt nhạc ta cần nhớ ít nốt trước

Các nốt nhạc khóa FA

Cũng tương tự ở khóa FA, ta cũng xác định vài vị trí quan trọng và dần dần nhớ hết các nốt trên khuông nhạc qua quá trình luyện tập theo những tài liệu học nhạc, học đàn.

Nốt trên khung nhạc khóa FA

Sưu tầm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button