Học flutter - googleHọc tập

Cài đặt Flutter trên Window

Yêu cầu hệ thống

Để cài đặt và chạy Flutter, môi trường phát triển của bạn phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

 • Hệ điều hành: Windows 7 SP1 trở lên (64-bit), x86-64 based
 • Dung lượng lưu trữ: 1.32 GB (không bao gồm dung lượng đĩa cho IDE / công cụ).
 • Công cụ hỗ trợ: Flutter phụ thuộc vào một số công cụ (tools) có sẵn trong máy tính của bạn.
  • Windows PowerShell 5.0 hoặc mới hơn (Được cài đặt sẵn trong Windows 10)
  • Git for Windows 2.x, với lựa chọn Use Git from the Windows Command Prompt. Nếu Git cho Windows đã được cài đặt, hãy đảm bảo rằng bạn có thể chạy các lệnh git từ CMD hoặc PowerShell.
   (Bạn có thể ấn vào link trên để tải)

Tải Flutter SDK

1. Tải xuống gói cài đặt sau để nhận bản phát hành ổn định mới nhất của Flutter SDK:

Đối với các chanel khác hoặc phiên bản cũ, bạn có thể truy cập link sau để tải về: SDK releases

2. Giải nén tệp zip và đặt tệp vào vị trí cài đặt mong muốn cho SDK Flutter (ví dụ: C:\src\Flutter).

Warning: Không cài đặt Flutter vào các folder đặc biệt như C:\Program Files\ , các folder này thường yêu cầu cấp quyền nâng cao.

Nếu không muốn cài đặt phiên bản cố định của gói cài đặt, bạn có thể bỏ qua bước 1 và 2. Thay vào đó, hãy lấy mã nguồn từ kho lưu trữ Flutter trên GitHub và thay đổi các branches hoặc tags nếu cần. Ví dụ:

C:\src>git clone https://github.com/flutter/flutter.git -b stable

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chạy các lệnh Flutter trong Flutter Console.

 

 

Cập nhật đường dẫn (path) của bạn

Nếu bạn muốn chạy các lệnh Flutter trong cmd của Windows, hãy thực hiện các bước sau để thêm Flutter PATH vào biến môi trường:

 • Từ thanh tìm kiếm Start của windows, nhập ‘env’ và chọn Edit environment variables for your account.
 • Trong  mục User variables kiểm tra Variable được đặt tên là Path:
  • Nếu mục nhập tồn tại, hãy thêm đường dẫn đầy đủ đến thư mục bin flutter\bin dùng dấu chấm phẩy ";" như một dấu phân cách với Value đã có.
  • Nếu mục nhập không tồn tại, hãy tạo một biến người dùng mới có tên Path với đường dẫn đầy đủ đến thư mục bin  flutter\bin làm Value của nó.

Bạn phải đóng và mở lại mọi cửa sổ điều khiển hiện có để những thay đổi này có hiệu lực.

Lưu ý:  Kể từ bản phát hành 1.19.0 của Flutter, SDK Flutter chứa  dart lệnh cùng với  flutter lệnh để bạn có thể dễ dàng chạy các chương trình dòng lệnh Dart. Tải xuống Flutter SDK cũng tải xuống phiên bản tương thích của Dart, nhưng nếu bạn đã tải xuống Dart SDK riêng biệt, hãy đảm bảo rằng phiên bản Flutter của  dart ở đầu tiên trong đường dẫn của bạn, vì hai phiên bản có thể không tương thích. Lệnh sau (trên macOS, linux và chrome OS), cho bạn biết liệu các   lệnh flutter và  dart bắt nguồn từ cùng một  bin thư mục và do đó có tương thích hay không. (Một số phiên bản của Windows hỗ trợ một where lệnh tương tự  .)

 $ which flutter dart
 /path-to-flutter-sdk/bin/flutter
 /usr/local/bin/dart

Như hình trên, hai lệnh không đến từ cùng một  bin thư mục. Cập nhật đường dẫn của bạn để sử dụng các lệnh từ  /path-to-flutter-sdk/bin trước các lệnh từ  /usr/local/bin (trong trường hợp này). Sau khi cập nhật Shell của bạn để thay đổi có hiệu lực, chạy  lại lệnh which hoặc  where sẽ cho thấy rằng các   lệnh flutter và  dart bây giờ đến từ cùng một thư mục.

 $ which flutter dart
 /path-to-flutter-sdk/bin/flutter
 /path-to-flutter-sdk/bin/dart

Để tìm hiểu thêm về  lệnh dart , hãy chạy  dart -h từ dòng lệnh hoặc xem trang sau:  dart tool.

 

 

Run flutter doctor

Từ cửa sổ cmd có thư mục Flutter trong đường dẫn (xem lệnh dưới), hãy chạy lệnh sau để xem liệu có bất kỳ phụ thuộc nền tảng nào bạn cần để hoàn tất thiết lập hay không:

C:\src\flutter>flutter doctor

Lệnh này kiểm tra môi trường của bạn và hiển thị báo cáo về trạng thái cài đặt Flutter của bạn. Kiểm tra đầu ra một cách cẩn thận để biết phần mềm khác mà bạn có thể cần cài đặt hoặc các tác vụ khác cần thực hiện được hiển thị bằng  văn bản in đậm.

Ví dụ:

[-] Android toolchain - develop for Android devices
  • Android SDK at D:\Android\sdk
  <strong>✗ Android SDK is missing command line tools; download from https://goo.gl/XxQghQ</strong>
  • Try re-installing or updating your Android SDK,
   visit https://flutter.dev/setup/#android-setup for detailed instructions.

Các phần sau đây mô tả cách thực hiện các tác vụ này và kết thúc quá trình thiết lập. Khi bạn đã cài đặt bất kỳ phần phụ thuộc nào bị thiếu, bạn có thể chạy lại  flutter doctor lệnh để xác minh rằng bạn đã thiết lập mọi thứ một cách chính xác.

Lưu ý:  Nếu  flutter doctor trả về rằng plugin Flutter hoặc plugin Dart của Android Studio chưa được cài đặt, hãy chuyển sang  Thiết lập trình chỉnh  sửa để giải quyết vấn đề này.

Cảnh báo:  flutter cụ sử dụng Google Analytics để báo cáo ẩn danh số liệu thống kê sử dụng tính năng và crash reports cơ bản  . Dữ liệu này được sử dụng để giúp cải thiện các công cụ Flutter theo thời gian.

Phân tích công cụ Flutter không được gửi ngay lần chạy đầu tiên. Để tắt báo cáo, hãy nhập  flutter config --no-analytics. Để hiển thị cài đặt hiện tại, hãy nhập  flutter config. Nếu bạn chọn không tham gia phân tích, một sự kiện chọn không tham gia sẽ được gửi và sau đó không có thêm thông tin nào được gửi bởi công cụ Flutter.

Bằng cách tải xuống Flutter SDK, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Google. Lưu ý: Chính sách Bảo mật của Google   mô tả cách dữ liệu được xử lý trong dịch vụ này.

Hơn nữa, Flutter bao gồm Dart SDK, có thể gửi các số liệu sử dụng và báo cáo sự cố cho Google.

 

 

Thiết lập Android

Lưu ý:  Flutter dựa trên bản cài đặt đầy đủ của Android Studio để cung cấp các phụ thuộc nền tảng Android của nó. Tuy nhiên, bạn có thể viết ứng dụng Flutter của mình trong một số trình chỉnh sửa; một bước sau sẽ thảo luận về điều đó.

Cài đặt Android Studio

 1. Tải xuống và cài đặt  Android Studio .
 2. Khởi động Android Studio và đi qua ‘Android Studio Setup Wizard’. Cài đặt này giúp cài đặt SDK Android mới nhất, công cụ dòng lệnh Android SDK và công cụ xây dựng SDK Android, được Flutter yêu cầu khi phát triển cho Android.

Thiết lập thiết bị Android của bạn

Để chuẩn bị chạy và kiểm tra ứng dụng Flutter của bạn trên thiết bị Android, bạn cần thiết bị Android chạy Android 4.1 (API cấp 16) trở lên.

 1. Bật  Developer options và USB debugging trên thiết bị của bạn. Hướng dẫn chi tiết có sẵn trong  tài liệu Android .
 2. Chỉ dành cho Windows: Cài đặt  Trình điều khiển USB của Google .
 3. Sử dụng cáp USB, cắm điện thoại của bạn vào máy tính. Nếu được nhắc trên thiết bị của bạn, hãy cho phép máy tính truy cập vào thiết bị của bạn.
 4. Trong thiết bị đầu cuối, hãy chạy  flutter devices lệnh để xác minh rằng Flutter nhận ra thiết bị Android đã kết nối của bạn. Theo mặc định, Flutter sử dụng phiên bản Android SDK nơi adb công cụ của bạn  dựa trên. Nếu bạn muốn Flutter sử dụng một cài đặt khác của Android SDK, bạn phải đặt  ANDROID_SDK_ROOT biến môi trường thành thư mục cài đặt đó.


Thiết lập trình giả lập Android

Để chuẩn bị chạy và kiểm tra ứng dụng Flutter của bạn trên trình giả lập Android, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bật  VM acceleration trên máy của bạn.
 2. Khởi chạy  Android Studio , nhấp vào   biểu tượng AVD Manager, và chọn Create Virtual Device…
  • Trong các phiên bản Android Studio cũ hơn, thay vào đó, bạn nên khởi chạy Android Studio > Tools > Android > AVD Manager và chọn Create Virtual Device…. (Menu con Android chỉ hiển thị khi bên trong một dự án Android.)
  • Nếu bạn không có dự án nào đang mở, bạn có thể chọn Configure > AVD Manager và chọn Create Virtual Device…
 3. Chọn định nghĩa thiết bị và chọn Next.
 4. Chọn một hoặc nhiều system images cho phiên bản Android mà bạn muốn mô phỏng và chọn Next. Nên chọn x86 hoặc x86_64 image.
 5. Trong Emulated Performance, chọn Hardware – GLES 2.0 để bật hardware acceleration.
 6. Xác minh cấu hình AVD là đúng, và chọn Finish.Để biết chi tiết về các bước trên, hãy xem  Managing AVDs.
 7. Trong Trình Android Virtual Device Manager, nhấp  Run trên thanh công cụ. Trình giả lập khởi động và hiển thị canvas mặc định cho thiết bị và phiên bản hệ điều hành đã chọn của bạn.

Thiết lập web

Flutter đã sớm hỗ trợ xây dựng các ứng dụng web bằng  beta kênh của Flutter. Để thêm hỗ trợ cho phát triển web, hãy làm theo  các hướng dẫn  sau khi bạn đã hoàn tất thiết lập ở trên.

Bước tiếp theo

Thiết lập trình soạn thảo ưa thích của bạn.

Google Flutter Docs

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button