Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết nước nào của bình nào. Không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu.

Đáp án là: ……………………………………….
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Nước có nhiều thể lỏng, thể khí, thể …

Nước lỏng thì sẽ hoà vào nhau ngay nhưng nước “cứng” thì khó hơn.

Đóng băng hai bình rồi đổ vào chậu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *