Kiến thức kinh tếTổng hợp

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Theo khoản 4 Điều 4 luật doanh nghiệp 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm hai loại hình. Đó là: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân. Do đó công ty có tài sản độc lập, có con dấu riêng, trụ sở riêng và có thể tự nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập mà không bị lệ thuộc vào tư cách của chủ sở hữu.

Chịu trách nhiệm hữu hạn

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Việc những thành viên góp vốn vào công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp, tách bạch tài sản cá nhân đảm bảo sự an toàn nhất định cho những người tham gia kinh doanh.

 

 

Huy động vốn

Công ty TNHH được huy động vốn thông qua hoạt động vay vốn, tín dụng từ các cá nhân, tổ chức. Công ty TNHH cũng có quyền phát hành trái phiếu. Cả công ty TNHH một thành viên lẫn công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phép phát hành cổ phiếu. Công ty TNHH không được phép phát hành nhiều loại Chứng khoán dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử phát hành như công ty cổ phần.

Thành viên góp vốn

Thành viên góp vốn là người (cá nhân hoặc tổ chức) sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty.

Chuẩn bị thật tốt cho văn phòng của bạn: Thiết bị văn phòng cho startup

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng anh có hai cách viết là limited liability company viết tắt là LLC và cách viết thứ hai là company limited viết tắt là ltd.

Ví dụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Gia (lưu ý có thể viết tắt)
Cách 1: Hoang gia limited liability company.
Cách 2: Hoang gia company limited.
Cách 3: Royal limited liability company.
Cách 4: Royal company limited.

Sưu tầm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button