Nhà TrầnTìm hiểu lịch sửTổng hợp

Đốt thư biểu phản nghịch, anh minh thần võ

Hai Vua Trần - Đốt thư biểu phản nghịch, anh minh thần võ
Hai Vua Trần – Đốt thư biểu phản nghịch, anh minh thần võ

Sau khi lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh tan cuộc xâm lăng lần thứ ba (1288) của giặc Nguyên – Mông, thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông về lại kinh đô.

 

 

Có người dâng lên Thượng hoàng và nhà vua những hòm tờ biểu của những người Việt gửi cho quân Nguyên để xin được làm quan, Thượng hoàng và nhà vua đã có hành động “vô tiền, khoáng hậu”: Ra lệnh đốt hết các bức thư ấy và không truy cứu một ai. Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng “Thượng hoàng sai đốt đi để yên lòng những kẻ phản trắc”.

Tìm hiểu lịch sử Việt Nam – Nhà Trần

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button