Bilingual jokes (English - Vietnamese)Tổng hợpTruyện cười song ngữ (Anh - Việt)

How to live?

How to live? (English)

“Darling!!!” The young man said to his new bride.

“Now that we are married, do you think you will be able to live on my modest income?”

“Of course, dearest, no trouble” She answered.

“But what will you live on?”

Học tiếng anh, công cụ học tiếng anh: Ở ĐÂY NHÉ!!!

 

 

Làm thế nào để sống? (Vietnamese)

“Cục cưng ơi!!!” Người đàn ông trẻ nói với cô vợ mới cưới của mình.

“Bây giờ vì chúng mình đã cưới nhau, em có nghĩ liệu em có thể sống với đồng lương khiêm tốn của anh?”

“Tất nhiên, anh yêu, không vấn đề gì cả” Cô ấy trả lời.

“Nhưng anh sẽ sống như thế nào đây?

Truyện cười song ngữ (Anh – Việt)
Bilingual jokes (English – Vietnamese)
Tiếng anh dành cho người không nghiêm túc
Học tiếng Anh qua truyện cười

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button