Bilingual jokes (English - Vietnamese)Học tiếng AnhTruyện cười song ngữ (Anh - Việt)

HOW TO PLEASE A WOMAN (Song Ngữ)

LÀM SAO ĐỂ LÀM VỪA LÒNG MỘT PHỤ NỮ

Phương pháp học: Đọc Song Ngữ => Đọc Tiếng Anh dịch ra Tiếng Việt => Đọc Tiếng Việt dịch ra Tiếng Anh.
Thu hoạch: Cố gắng chú ý ghi nhớ thật kỹ một vài câu mà bạn thấy hay hoặc có thể ứng dụng được.
Lưu ý: Đừng cố bắt mình phải nhớ tất cả và nhất là cố nhớ chỉ trong một vài lần đọc đi đọc lại.

 

 

Song ngữ Anh Việt

HOW TO PLEASE A WOMAN
LÀM SAO ĐỂ LÀM VỪA LÒNG MỘT PHỤ NỮ

A group of girlfriends are on vacation when they see a 5- story hotel with a sign that reads: “For Women Only.”
Một nhóm bạn gái đang kỳ nghỉ thì họ thấy một khách sạn 5 tầng với một tấm biển đề:”Chỉ dành cho phụ nữ.”

Since they are without their boyfriends and husbands, they decide to go in.
Vì họ không có bạn trai và chồng nên họ quyết định đi vào.

The bouncer, a very attractive guy, explains to them how it works. “We have 5 floors. Go up floor-by-floor,and once you find what you are looking for, you can stay there. It’s easy to decide since each floor has a sign telling you what’s inside.”
Tay “bảo kê”, một gã rất hấp dẫn, giải thích cho họ khách sạn hoạt động ra sao. “Chúng tôi có 5 tầng. Đi lên từng tầng, và khi các bạn tìm cái gì các bạn đang tìm kiếm, các bạn có thể ở đó.Quyết định ở tầng nào thì dễ vì mỗi tầng có một tấm biển cho bạn biết cái gì ở trong.”

So they start going up and on the first floor the sign reads: “All the men on this floor are short and plain.”
Nghe vậy, họ bắt đầu đi lên và trên tầng thứ nhất, tấm biển đề:”Tất cả đàn ông ở tầng này đều lùn và thường.”

The friends laugh and without hesitation move on to the next floor.
Nhóm bạn cười và không đi lên tầng kế tiếp không do dự.

The sign on the second floor reads: “All the men here are short and handsome.”
Tấm biển ở tầng thứ hai đề:”Tất cả đàn ông ở đây đều lùn và đẹp trai.”

Still, this isn’t good enough, so the friends continue on up.
Cũng vậy, tầng này vẫn không đủ hay, vì thế nhóm bạn lại tiếp tục đi lên trên.

. They reach the third floor and the sign reads: “All the men here are tall and plain.”
Họ tới tầng thứ ba và tấm biển đề:” Tất cả đàn ông ở đây đều cao và thường.”

They still want to do better, and so, knowing there are still two floors left, they continued on up.
Họ vẫn muốn hơn, và như thế, biết vẫn còn hai tầng nữa, họ tiếp tục đi lên trên.

On the fourth floor, the sign is perfect: “All the men here are tall and handsome.”
Ở tầng thứ tư, tấm biển ghi tuyệt hảo:”Tất cả đàn ông ở đây đều cao và đẹp trai.”

The women get all excited and are going in when they realize that there is still one floor left.
.” Nhóm phụ nữ tất cả đều phấn chấn và đi vào thì họ nhận ra rằng vẫn còn một tầng nữa.

Wondering what they are missing, they head on up to the fifth floor.
Lấy làm ngạc nhiên mình đang thiếu cái gì, họ đi lên tầng năm.

There they find a sign that reads: “There are no men here. This floor was built only to prove that there is no way to please a woman.”
Ở đây họ tìm thấy tấm biển đề:”Không có đàn ông ở đây. Tầng này được xây dựng chỉ để chứng tỏ rằng không có cách nào để làm hài lòng một phụ nữ.”

Săn mã giảm giá Shopee
Tổng hợp và chia sẻ miễn phí các mã giảm giá Shopee, voucher Shopee mới nhất. Các thông tin khuyến mãi Hot nhất của Shopee Việt Nam cũng được chúng tôi cập nhật liên tục. Hãy truy cập vào đây mỗi ngày để không bỏ lỡ cơ hội giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền khi mua sắm online trên Shopee nhé!

Tiếng Anh

HOW TO PLEASE A WOMAN

A group of girlfriends are on vacation when they see a 5- story hotel with a sign that reads: “For Women Only.”
Since they are without their boyfriends and husbands, they decide to go in.
The bouncer, a very attractive guy, explains to them how it works. “We have 5 floors. Go up floor-by-floor,and once you find what you are looking for, you can stay there. It’s easy to decide since each floor has a sign telling you what’s inside.”
So they start going up and on the first floor the sign reads: “All the men on this floor are short and plain.”
The friends laugh and without hesitation move on to the next floor.
The sign on the second floor reads: “All the men here are short and handsome.”
Still, this isn’t good enough, so the friends continue on up.
. They reach the third floor and the sign reads: “All the men here are tall and plain.”
They still want to do better, and so, knowing there are still two floors left, they continued on up.
On the fourth floor, the sign is perfect: “All the men here are tall and handsome.”
The women get all excited and are going in when they realize that there is still one floor left.
Wondering what they are missing, they head on up to the fifth floor.
There they find a sign that reads: “There are no men here. This floor was built only to prove that there is no way to please a woman.”

 

 

Tiếng Việt

LÀM SAO ĐỂ LÀM VỪA LÒNG MỘT PHỤ NỮ

Một nhóm bạn gái đang kỳ nghỉ thì họ thấy một khách sạn 5 tầng với một tấm biển đề:”Chỉ dành cho phụ nữ.”

Vì họ không có bạn trai và chồng nên họ quyết định đi vào.

Tay “bảo kê”, một gã rất hấp dẫn, giải thích cho họ khách sạn hoạt động ra sao. “Chúng tôi có 5 tầng. Đi lên từng tầng, và khi các bạn tìm cái gì các bạn đang tìm kiếm, các bạn có thể ở đó.Quyết định ở tầng nào thì dễ vì mỗi tầng có một tấm biển cho bạn biết cái gì ở trong.”

Nghe vậy, họ bắt đầu đi lên và trên tầng thứ nhất, tấm biển đề:”Tất cả đàn ông ở tầng này đều lùn và thường.”

Nhóm bạn cười và không đi lên tầng kế tiếp không do dự.

Tấm biển ở tầng thứ hai đề:”Tất cả đàn ông ở đây đều lùn và đẹp trai.”

Cũng vậy, tầng này vẫn không đủ hay, vì thế nhóm bạn lại tiếp tục đi lên trên.

Họ tới tầng thứ ba và tấm biển đề:” Tất cả đàn ông ở đây đều cao và thường.”

Họ vẫn muốn hơn, và như thế, biết vẫn còn hai tầng nữa, họ tiếp tục đi lên trên.

Ở tầng thứ tư, tấm biển ghi tuyệt hảo:”Tất cả đàn ông ở đây đều cao và đẹp trai.”

.” Nhóm phụ nữ tất cả đều phấn chấn và đi vào thì họ nhận ra rằng vẫn còn một tầng nữa.

Lấy làm ngạc nhiên mình đang thiếu cái gì, họ đi lên tầng năm.

Ở đây họ tìm thấy tấm biển đề:”Không có đàn ông ở đây. Tầng này được xây dựng chỉ để chứng tỏ rằng không có cách nào để làm hài lòng một phụ nữ.”

Sưu tầm

Cá nhân tôi thích câu này, tôi sẽ cố gắng nhớ kỹ nó hơn
There they find a sign that reads: “There are no men here. This floor was built only to prove that there is no way to please a woman.”

Câu của bạn là gì? Hãy comment xuống bên dưới nhé, chúng ta sẽ cùng ghi nhớ câu đó nhé.

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x