Kiến thức thưởng thứcTổng hợp

Phân loại tư duy của Bloom

Vào năm 1956, Benjamin Bloom đã viết cuốn Phân loại tư duy theo những mục tiêu giáo dục: Lĩnh vực nhận thức, trong đó phần mô tả về tư duy gồm sáu mức độ của ông đã được chấp nhận rộng rãi và được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực cho tới ngày nay. Danh mục những quá trình nhận thưc của ông được sắp xếp từ mức độ đơn giản nhất, gợi lại kiến thức, đến mức độ phức tạp nhất, đánh giá giá trị và tính hữu ích của một ý kiến.

Hình vẽ minh họa nhận thức Bloom

 

 

BướcKhái NiệmTừ Khóa
BiếtNhớ lại thông tinXác định, miêu tả, gọi tên, phân loại, nhận biết, mô phỏng, làm theo
HiểuHiểu nghĩa, diễn giải khái niệmTóm tắt lại, biến đổi, biện hộ, giải thích,
lĩnh hội, lấy ví dụ
Vận dụngSử dụng thông tin hay khái niệm trong
tình huống mới
Thiết lập, thực hiện, tạo dựng, mô phỏng,
dự đoán, chuẩn bị
Phân tíchChia nhỏ thông và khái niệm thành
những phần nhỏ hơn để hiểu đầy đủ
hơn
So sánh/đối chiếu, phân chia, phân biệt,
lựa chọn, phân tách
Tổng hợpGhép các ý với nhau để tạo nên nội
dung mới
Phân loại, khái quát hoá, cấu trúc lại
Đánh giáĐánh giá chất lượngĐánh giá, phê bình, phán đoán, chứng
minh, tranh luận, biện hộ.
Bản Nhận Thức Bloom

Sưu tầm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button