Bilingual jokes (English - Vietnamese)Tổng hợpTruyện cười song ngữ (Anh - Việt)

Talking clock

Talking clock (English)

While proudly showing off his new apartment to friends, a college student led the way into the den.

“What is the big brass gong and hammer for?” one of his friends asked.

“That is the talking clock,” the man replied.

“How s it work?” the friend asked.

“Watch,” the man said and proceeded to give the gong an ear-shattering pound with the hammer.

Suddenly, someone screamed from the other side of the wall, “Knock it off, you idiot! It s two o clock in the morning!”

Học tiếng anh, công cụ học tiếng anh: Ở ĐÂY NHÉ!!!

 

 

Đồng hồ biết nói (Vietnamese)

Trong lúc hãnh diện khoe với bạn căn hộ mới, một sinh viên đã dẫn đường đến căn phòng nhỏ riêng.

“Cái chiêng lớn bằng đồng và cái búa để làm gì vậy?” một trong những
người bạn hỏi.

“Đó là cái đồng hồ biết nói,” người đàn ông trả lời.

“Nó làm việc như thế nào?” người bạn hỏi.

“Hãy xem,” người đàn ông nói và tiến tới đánh cái chiêng một cú chát tai bằng búa.

Bỗng nhiên, ai đó la lớn từ phía bên kia bức tường: “Ngừng ngay đi, thằng ngốc! Bây giờ là hai giờ sáng!”

Giảm giá các khóa học tiếng Anh tại Unica lên đến 40%: Truy cập link giảm giá
Hoặc sử dụng coupon: TRAITIMRONGMO để được giảm giá tất cả khóa học.

Truyện cười song ngữ (Anh – Việt)
Bilingual jokes (English – Vietnamese)
Tiếng anh dành cho người không nghiêm túc
Học tiếng Anh qua truyện cười

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button