Bilingual jokes (English - Vietnamese)Học tiếng AnhTruyện cười song ngữ (Anh - Việt)

TEN DOLLARS IS TEN DOLLARS (Song Ngữ)

MƯỜI ĐÔ LA LÀ MƯỜI ĐÔ LA

Phương pháp học: Đọc Song Ngữ => Đọc Tiếng Anh dịch ra Tiếng Việt => Đọc Tiếng Việt dịch ra Tiếng Anh.
Thu hoạch: Cố gắng chú ý ghi nhớ thật kỹ một vài câu mà bạn thấy hay hoặc có thể ứng dụng được.
Lưu ý: Đừng cố bắt mình phải nhớ tất cả và nhất là cố nhớ chỉ trong một vài lần đọc đi đọc lại.

 

 

Song ngữ Anh Việt

TEN DOLLARS IS TEN DOLLARS
MƯỜI ĐÔ LA LÀ MƯỜI ĐÔ LA

Stumpy Grinder and his wife Martha were from Portland,Maine.
Stumpy Grinder và vợ Martha ở Portland, Maine(Hoa Kỳ).

Every year they went to the Portland Fair and every year Stumpy said, “Ya know, Martha, I’d like to get a ride in that airplane.”
Hàng năm họ đi tới hội chợ Portland và hàng năm Stumpy nói:”Em biết không, Martha, anh muốn cỡi trên máy bay đó.”

And every year, Martha would say “I know, Stumpy, but that airplane ride costs ten dollars .. and ten dollars is ten dollars.”
Và mỗi năm, Martha thường nói:”Em biết, Stumpy, nhưng cỡi máy bay đó tốn 10 đô la … và mười đô la là mười đô la.”

So one year Stumpy says, “Martha, I’m 71 years old, and if I don’t go this time I may never go.”
Vì vậy một năm kia, Stumpy nói:”Martha, anh đã 71 tuổi, và nếu anh không đi lần này anh có thể không bao giờ đi được nữa.”

Martha replies, “Stumpy, that there airplane ride is ten dollars … and ten dollars is ten dollars.”
Martha trả lời:”Stumpy, cỡi máy bay đó chỗ đó là mười đô la … và mười đô la là mười đô la.”

So the pilot overhears then and says, “Folks, I’ll make you a deal. I’ll take you both up for a ride. If you can stay quiet for the entire ride and not say ONE WORD, then I won’t charge you. But just ONE WORD and it’s ten dollars.”
Đến như thế, viên phi công khi đó nghe lõm và nói:”Hai bác, cháu sẽ thỏa thuận với hai bác. Tôi sẽ đưa hai bác bà đi máy bay. Nếu hai bác có thể im lặng trong suốt cuộc chơi và không nói MỘT LỜI thì cháu sẽ không tính tiền hai bác. Nhưng chỉ một lời và như thế là 10 đô la.”

They agree and up they go… the pilot does all kinds of twists and turns, rolls and dives, but not a word is heard.
Họ đồng ý và họ lên máy bay … viên phi công làm mọi vòng xoắn và quẹo, lộn vòng và bổ nhào, nhưng không có lời nào được nghe.

He does it one more time, and there is still no word… so he lands.
. Ông ta làm như vậy một lần nữa, nhưng không có từ nào … vì vậy ông ta hạ cánh.

He turns to Stumpy as they come to a stop and says, “By golly, I did everything I could think of to get you to holler out, but you didn’t.”
Ông ta quay qua Stumpy khi họ dừng lại và nói:”Trời ơi, cháu làm mọi thứ cháu có thể nghĩ tới để làm cho hai bác kêu lên, nhưng hai bác không kêu.”

And Stumpy replies “Well, I was gonna say something when Martha fell out … but ten dollars is ten dollars.”
Và Stumpy trả lời:”Ồ, tôi sắp kêu lên cái gì đó khi Martha rớt ra … nhưng mười đô la là mười đô la.”

Săn mã giảm giá Shopee
Tổng hợp và chia sẻ miễn phí các mã giảm giá Shopee, voucher Shopee mới nhất. Các thông tin khuyến mãi Hot nhất của Shopee Việt Nam cũng được chúng tôi cập nhật liên tục. Hãy truy cập vào đây mỗi ngày để không bỏ lỡ cơ hội giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền khi mua sắm online trên Shopee nhé!

Tiếng Anh

TEN DOLLARS IS TEN DOLLARS

Stumpy Grinder and his wife Martha were from Portland,Maine.
Every year they went to the Portland Fair and every year Stumpy said, “Ya know, Martha, I’d like to get a ride in that airplane.”
And every year, Martha would say “I know, Stumpy, but that airplane ride costs ten dollars .. and ten dollars is ten dollars.”
So one year Stumpy says, “Martha, I’m 71 years old, and if I don’t go this time I may never go.”
Martha replies, “Stumpy, that there airplane ride is ten dollars … and ten dollars is ten dollars.”
So the pilot overhears then and says, “Folks, I’ll make you a deal. I’ll take you both up for a ride. If you can stay quiet for the entire ride and not say ONE WORD, then I won’t charge you. But just ONE WORD and it’s ten dollars.”
They agree and up they go… the pilot does all kinds of twists and turns, rolls and dives, but not a word is heard.
He does it one more time, and there is still no word… so he lands.
He turns to Stumpy as they come to a stop and says, “By golly, I did everything I could think of to get you to holler out, but you didn’t.”
And Stumpy replies “Well, I was gonna say something when Martha fell out … but ten dollars is ten dollars.”

 

 

Tiếng Việt

MƯỜI ĐÔ LA LÀ MƯỜI ĐÔ LA

Stumpy Grinder và vợ Martha ở Portland, Maine(Hoa Kỳ).

Hàng năm họ đi tới hội chợ Portland và hàng năm Stumpy nói:”Em biết không, Martha, anh muốn cỡi trên máy bay đó.”

Và mỗi năm, Martha thường nói:”Em biết, Stumpy, nhưng cỡi máy bay đó tốn 10 đô la … và mười đô la là mười đô la.”

Vì vậy một năm kia, Stumpy nói:”Martha, anh đã 71 tuổi, và nếu anh không đi lần này anh có thể không bao giờ đi được nữa.”

Martha trả lời:”Stumpy, cỡi máy bay đó chỗ đó là mười đô la … và mười đô la là mười đô la.”

Đến như thế, viên phi công khi đó nghe lõm và nói:”Hai bác, cháu sẽ thỏa thuận với hai bác. Tôi sẽ đưa hai bác bà đi máy bay. Nếu hai bác có thể im lặng trong suốt cuộc chơi và không nói MỘT LỜI thì cháu sẽ không tính tiền hai bác. Nhưng chỉ một lời và như thế là 10 đô la.”

Họ đồng ý và họ lên máy bay … viên phi công làm mọi vòng xoắn và quẹo, lộn vòng và bổ nhào, nhưng không có lời nào được nghe.

. Ông ta làm như vậy một lần nữa, nhưng không có từ nào … vì vậy ông ta hạ cánh.

Ông ta quay qua Stumpy khi họ dừng lại và nói:”Trời ơi, cháu làm mọi thứ cháu có thể nghĩ tới để làm cho hai bác kêu lên, nhưng hai bác không kêu.”

Và Stumpy trả lời:”Ồ, tôi sắp kêu lên cái gì đó khi Martha rớt ra … nhưng mười đô la là mười đô la.”

Sưu tầm

Cá nhân tôi thích câu này, tôi sẽ cố gắng nhớ kỹ nó hơn
And Stumpy replies “Well, I was gonna say something when Martha fell out … but ten dollars is ten dollars.”

Câu của bạn là gì? Hãy comment xuống bên dưới nhé, chúng ta sẽ cùng ghi nhớ câu đó nhé.

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x