Câu đốCâu đố hại nãoTổng hợp

Theo bạn có ngôn ngữ nào trên thế giới mà khi thể hiện lại không phát ra âm thanh nào?

Theo bạn có ngôn ngữ nào trên thế giới mà khi thể hiện lại không phát ra âm thanh nào?

Bạn đã tìm ra câu trả lời chưa? Hãy thử những gợi ý trong bài viết nếu quá khó…


Săn mã giảm giá Shopee, mã freeship Shopee: Nhấn vào đây!!!:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button