Nhà TrầnTìm hiểu lịch sửTổng hợp

Tiểu hiệu Hoàng Cự Đà – Chia Muỗm

Vua Thái Tông nhà Trần có lần ban quả muỗm cho các quần thần, đến Tiểu hiệu Hoàng Cự Đà thì không còn nữa. Khi giặc Mông Cổ đánh sang, cả triều đình xuôi mạn Hoàng Giang lánh nạn. Khi đoàn thuyền của Thái tử chạy giặc gặp Hoàng Cự Đà, quan quân gọi lớn hỏi quân Mông Cổ ở đâu? Cự Đà trả lời: Không biết, đi mà hỏi những người ăn muỗm ấy, rồi dong thuyền đi thẳng.

 

 

Sau khi thắng giặc, luận công tội mọi người, có người đề nghị khép Hoàng Cự Đà vào tội nặng. Vua Trần Thái Tông suy nghĩ hồi lâu rồi nói Cự Đà tội đáng chết nhưng ta cũng có phần lỗi trong đó và tha cho.

Trách Hoàng Cự Đà
Miếng xoài nặng mấy để mà cân
Việc nước buông xuôi bởi thiếu phần
Đã chẳng theo cùng gương Lã Vọng
Mà còn học kỹ thói Dương Châm
Tiểu nhân ăn uống đem làm trọng
Quân tử công danh lấy đặt gần
Trần Thánh tông hiền chưa tuyệt diệt
Nhưng đầy tiếng rẻ của muôn dân!

Tìm hiểu lịch sử Việt Nam – Nhà Trần

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button