Kiến thức kinh tếKinh tế họcTổng hợp

Tổng sản phẩm quốc nội GDP là gì?

Tổng sản phẩm quốc nội GDP là gì?
Tổng sản phẩm quốc nội GDP là gì?

Trong kinh tế học, tổng sản phẩm nội địa, tức tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product) là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định (thường là quốc gia) trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm).

GDP là một trong những chỉ số cơ bản để đánh giá sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ nào đó.

GDP các nước Đông Nam Á từ 1985 đến 2017

 

 

GDP của Việt Nam 10 năm trở qua (2008-2018)

– Tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam Năm 2008: 99,1303 tỷ USD
– Tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam Năm 2009: 106,0147 tỷ USD
– Tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam Năm 2010: 115,9317 tỷ USD
– Tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam Năm 2011: 135,5394 tỷ USD
– Tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam Năm 2012: 155,82 tỷ USD
– Tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam Năm 2013: 171,222 tỷ USD
– Tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam Năm 2014: 186,2047 tỷ USD
– Tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam Năm 2015: 193,2411 tỷ USD
– Tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam Năm 2016: 205,2762 tỷ USD
– Tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam Năm 2017: 223,864 tỷ USD
– Tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam Năm 2018: 5.535,3 nghìn tỷ Việt Nam Đồng

Cùng tìm hiểu Kiến thức kinh tế mỗi ngày nhé!

Related Articles

Back to top button