Command lineTổng hợpWindows

Xóa thùng rác bằng lệnh CMD

Empty Recycle bin from command line
Empty Recycle bin from command line

 

Gần đây, tôi đã gặp phải tình huống phải dọn sạch thùng rác bằng dòng lệnh Windows (CMD). Sau khi thực hiện một số tìm kiếm về chủ đề này, tôi thấy rằng thùng rác nằm trong thư mục root của ổ đĩa hệ thống. Chúng ta có thể thực hiện lệnh dưới đây để xóa tất cả các tệp và thư mục khỏi thùng rác.

rmdir /s %systemdrive%\$Recycle.bin

Để làm cho nó hoạt động, chúng ta cần chạy cmd dưới quyền admin. Chúng ta có thể thực hiện bằng cách ấn nút Start của window, tìm kiếm bằng cách gõ “CMD”. Click chuột phải vào biểu tượng CMD màu đen và chọn “Run as administrator”. Nếu không, nó sẽ báo lỗi như bên dưới.

C:\Users\user1>rd /s %systemdrive%\$Recycle.bin
C:\$Recycle.bin, Are you sure (Y/N)? y
C:\$Recycle.bin\S-1-5-18 - Access is denied.
C:\$Recycle.bin\S-1-5-~1 - Access is denied.
Access is denied.

Empty Recycle bin from command line

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button