Con gì có mũi có lưỡi hẳn hoi. Có sống không chết người đời cầm luôn?

Con gì có mũi có lưỡi hẳn hoi. Có sống không chết người đời cầm luôn? Đáp án là …
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Vật dụng làm bếp

lưỡi … mũi … thường thì dùng để cắt

Con dao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *