KPI là gì?

KPI là gì?

KPI viết tắt của cụm từ “Key Performance Indicator”. Trong đó “Key Performance” nghĩa là chìa khóa của thành công trong hoạt động kinh doanh. KPI được coi là chìa khóa của việc thành công bằng việc áp dụng những mục tiêu hoàn thành bằng con số.

Một số KPI quan trọng trong quản lý nhân sự

KPI trong quản lý nhân sự được sử dụng để đo lường và theo dõi hiệu suất của nhân viên, các bộ phận hoặc tổ chức nhằm đảm bảo rằng các mục tiêu và chỉ tiêu liên quan đến nhân sự được đạt được. Một số KPI phổ biến trong lĩnh vực này có thể bao gồm:

  1. Tỷ lệ giữ chân nhân viên (Employee Retention Rate): Đây là tỷ lệ nhân viên ở lại trong tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định. Nó giúp đo lường mức độ thành công của các chính sách và phương pháp giữ chân nhân viên.
  2. Tỷ lệ tuyển dụng thành công (Successful Recruitment Rate): Đo lường tỷ lệ thành công khi tuyển dụng các ứng viên. Nó cho thấy khả năng tìm ra và thu hút những người tài năng phù hợp cho tổ chức.
  3. Đánh giá hiệu suất (Performance Appraisal): Tỷ lệ số lượng nhân viên đạt được mục tiêu hoặc vượt qua kỳ vọng trong quá trình đánh giá hiệu suất. Đây là một KPI quan trọng để đo lường hiệu suất làm việc của nhân viên.
  4. Tỷ lệ phát triển nghề nghiệp (Career Development Rate): Đo lường tỷ lệ nhân viên nhận được cơ hội phát triển nghề nghiệp, bao gồm việc tham gia các khóa đào tạo, chương trình học tập và thăng tiến trong công việc.
  5. Tỷ lệ sử dụng năng lực tối đa (Maximum Capacity Utilization Rate): Đo lường mức độ sử dụng hiệu quả năng lực của nhân viên. Nó cho thấy mức độ tận dụng tối đa khả năng và kỹ năng của nhân viên trong công việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *