Công thức tính phí chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư

Công thức tính phí chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư.Tại bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn công thức tính 1 cách đơn giản để bạn có thể áp dụng ngay và hiểu được cách tính giá đất của nhà nước.

Ví dụ tôi có một miếng đất tổng diện tích là 500m2.

Trong đó có 200m2 đất ở và 300m2 là đất trồng cây.

Tôi cần làm đơn chuyển 300m2 trồng cây này thành đất ở.

Giả sử: Vị trí đất của tôi theo quy định của địa phương giá là 1 triệu/m2. Đất trồng cây là 100.000đ/m2

Như vậy, tiền sử dụng đất phải nộp được tính như sau:Tiền sử dụng đất phải nộp = [(200m x 1 triệu) – (300m x 100.000)] /2 = 85 triệu.

Với ví dụ trên, số tiền tôi phải nộp để chuyển đổi đất là 85 triệu.Công thức trên dành cho miếng đất đã có 1 phần thổ cư và phần còn lại muốn chuyển lên đất ở.

Việc còn lại chính là bạn cần nắm được thủ tục chuyển đổi như thế nào?

Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *