Cứng quá thì dễ gẫy, thẳng quá thì dễ mất lòng

1. Có rất nhiều chuyện trên đời, không phải nói một là một, hai là hai.

Nếu chỉ nhìn vào mong muốn của mình, góc độ của mình, thì nguyện vọng của mình không thể chứa đựng nguyện vọng của người khác, chính là tự mình bó hẹp.

2. Luôn có nhiều cách thức để đi tới kết quả.

Vấn đề là khi gặp vật cản, chúng ta sẽ dùng b.úa đ.ập hay thay đổi một chút trong tư duy, cách tiếp cận. Việc thứ hai thường dễ hơn, nhưng việc thứ nhất lại thường “được” dùng nhiều hơn.

3. Một điều được nói ra là đúng, chưa chắc nó đã “đúng”.

Đúng mà cũng cần phải sâu. Đúng mà cũng cần quan tâm những cái đúng khác.

Đó chính là bản chất của tu tâm. Người chịu dành thời gian tu tâm sẽ không phải mất thời gian ng.ụp lặn trong mớ hỗn độn.

4. Chân thành và rộng lượng luôn là điều đáng quý.

Thiếu một trong hai thì đều là khập khiễng.

Theo Chill Radio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *