Phạm Phổ – Nhà Đinh

Phạm Phổ – Nhà Đinh

Bài viết đang cập nhật

Phạm Hạp – Nhà Đinh
Cờ nhà Đinh

Phạm Hạp sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ nghệ. Ông nội là Phạm Lệnh Công, giữ Read more

Phạm Hán
Cờ nhà Đinh

Bài viết đang cập nhật.

Phạm Đông Nga – Nhà Đinh
Cờ nhà Đinh

Đền Mậu Hòa nằm ven bờ đê sông Đáy, thuộc xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đền thờ Read more

Nguyễn Tấn – Nhà Đinh
Cờ nhà Đinh

Ngày 10 tháng 12 năm Đinh Mão (967), sứ quân Kiều Công Hãn bại trận từ Phong Châu (Vĩnh Phúc), Read moreLeave a Reply

Your email address will not be published.