Tôi 33 tuổi, vợ kém một tuổi. Đợt vừa vợ chồng chơi chứng khoán và tiền ảo bị thua lỗ, mất gần hết tiền tiết kiệm và nợ thêm 400 triệu đồng. Phần nhiều lỗi do tôi nên vợ chán nản, cô ấy vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, suy nghĩ rất nhiều. Tôi buồn những vẫn cố gắng động viên vợ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Read More