Trong tương lai, ai cũng có thể nổi tiếng toàn thế giới chỉ trong vòng 15 phút” – câu nói của Andy Warhol có lẽ đúng. Thế nhưng trong kỷ nguyên Internet, câu này lại dự báo rằng bạn sẽ phải trả giá cho sự nổi tiếng với ít nhất 15 phút sống trong địa ngục. Theo số liệu của Trung tâm nghiên cứu Pew, 40% người lớn ở Mỹ đã từng bị quấy rối hoặc lạm dụng trực tuyến, 2/3 trong số đó từng chứng kiến người khác bị lạm dụng. Hơn 60% coi đó là “vấn đề nghiêm trọng.” Phần còn lại không nghĩ thế chắc bởi họ chưa từng trải qua cảm giác đấy mà thôi.

Read More