Càng lớn, bạn càng phát hiện ra được rằng, độc lập, làm mọi thứ một mình mới là “chân ái”. Mỗi người một quan điểm, một phương thức sống, một cuộc sống riêng, tìm được người đồng hành trên mọi mặt trận là cái phúc, nhưng nếu không tìm được, vậy thì muốn làm gì, hãy dũng cảm tự mình đi thực hiện, đừng bị động chờ đợi bất cứ ai tới đồng hành cùng mình. Đừng để sau này ngoảnh lại, lại tiếc nuối chỉ vì sự ỷ lại và yếu đuối của mình…

Read More