Con người có nhận thức mạch lạc, cảm xúc phong phú, được học hành đầy đủ, nuôi dưỡng đến nơi đến chốn. Là loài sinh vật ưu việt nhất thống trị Trái Đất, vậy thì không nên đổ lỗi cho vận may. Vạn sự đều phải vì mình và do mình. Đó là một thái độ sẵn sàng chịu trách nhiệm nên có của những người tự nhận mình là kẻ mạnh.

Read More