Kiến thức trên thế giới này thì rộng lớn vô cùng, cách tiếp cận cũng ngày càng đơn giản, đơn giản nhất là bạn có thể đọc sách và tự học. Quan trọng là bạn có chịu học hay không mà thôi. Tất nhiên, đọc sách sao cho đúng và hiệu quả cũng cần phải học. Thời gian là vàng là bạc, bên cạnh đọc sách bạn còn phải làm rất nhiều việc khác nên cần thiết phải học cách đọc sách nhanh nhưng vẫn nắm được ý chính, đơn giản nhất, hãy cố gắng đọc một cuốn sách mỗi ngày, chú ý những từ khóa (keyword) để dễ hiểu, dễ nhớ. Kỹ năng này là vô cùng quan trọng, là nền tảng để bạn có thể phát triển nhiều kỹ năng cần thiết khác nữa.

Read More

Sau khi xác định được căn nhà phù hợp nhu cầu của gia đình, bạn cần tiếp tục xác định ngân sách và tính toán tài chính. Nếu bạn đã tích lũy đủ tiền mua nhà, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bạn chỉ cần tính toán các khoản chi phí chuyển nhượng, phí cải tạo nhà, phí mua sắm nội thất và phí di chuyển đồ đạc phù hợp trong khả năng tài chính.

Read More