Chiều hướng thứ ba là tương thuộc. Điều này rất hiếm xảy ra, nhưng khi nó xảy ra, một góc thiên đường sẽ xuất hiện nơi hạ giới. Khi đó, hai người không độc lập cũng không phụ thuộc lẫn nhau mà trở nên cực kỳ đồng điệu với nhau, như thể họ thở vì nhau, một linh hồn trong hai cơ thể – bất cứ khi nào chuyện này xảy ra, nó cho thấy tình yêu đã xuất hiện. Đây mới là thứ được gọi là tình yêu. Hai chiều hướng trước đó không phải là tình yêu, chúng chỉ là sự sắp xếp – sắp xếp về mặt xã hội, tâm lý, sinh học, nhưng tất cả chỉ là sự sắp xếp. Chiều hướng thứ ba này là thứ gì đó thuộc về tâm linh.

Read More