Muốn mang lại cho ai đó cảm giác quyền lực mà không cần thực sự trao quyền lực: Bất cứ khi nào nói chuyện với ai đó và bạn cảm thấy họ không chú ý đến bạn, hãy dừng lại và xin phép họ để tiếp tục cuộc trò chuyện. Bạn sẽ thu hút được sự chú ý của họ vì giờ đây việc lắng nghe bạn là sự lựa chọn của chính họ (họ cảm thấy mình quan trọng và mạnh mẽ).

Read More