Tôi có 4 cái chân, 1 cái lưng nhưng không có cơ thể. Tôi là ai

Tôi có 4 cái chân, 1 cái lưng nhưng không có cơ thể. Tôi là ai? Đáp án là …
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Vật dụng này thường thấy trong tất cả hộ gia đình, thường đi kèm với nhiều chiếc … để ngồi.

Ăn cơm trên …, nếu không ngồi dưới đất thì bạn để mâm cơm ở đâu?

Cái bàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *