Vì tao tao phải đánh tao, vì tao tao phải đánh mày. Hỏi đang làm gì?

Vì tao tao phải đánh tao, vì tao tao phải đánh mày. Hỏi đang làm gì? Đáp án là …
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Con vật đi kèm với hành đồng này đang đốt trên da của bạn.

Chúng bay vo ve và chỉ bất thình lình “tấn công” bạn. Chúng có thể mang nguồn lây bệnh dẫn đến suy giảm tiểu cầu. Tuy nhiên bạn cần nhớ đây là một hành động với con vật này.

Đập muỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *