3 dạng kiến thức cần nhớ khi học tiếng anh

3 dạng kiến thức cần nhớ khi học tiếng anh

Hương Mysheo

CÂU ĐIỀU KIỆN – Câu điều kiện loại 0 (IF0)

If you put ice under the sun, it melts. – Nếu bạn để đá dưới mặt trời, nó sẽ tan chảy.

Đây là một sự thật hiện nhiên, luôn luôn đúng nên ta sẽ sử dụng câu điều kiện loại 0 đề nói.

Câu điều kiện loại 1(IF1)

If he comes, I will go with him. – Nếu anh ấy đến, tôi sẽ đi với anh ấy

Giả định hoàn toàn có thể xảy ra nên ta sử dụng câu điều kiện loại I.

CÂU SO SÁNH

Cấu Trúc As … as

She is as beautiful as her sister. – Cô ấy xinh như chị mình.

Cấu trúc the same…as

Your house is the same height as mine – Ngôi nhà của bạn có chiều cao bằng ngôi nhà của tôi.

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ – Các đại từ thường dùng:
• WHO: The woman who lives next door is a doctor. – Người phụ nữ sống bên cạnh là một bác sĩ
• WHOM: George is a person whom I admire very much – George là một người mà tôi rất ngưỡng mộ (note: sau whom là N chỉ người – dịch: người mà)

• WHICH: The machine which broke down is working again now – Máy bị hỏng hiện đang hoạt động trở lại
• WHOSE I met someone whose brother I went to school with ( note: sau whose là N/ cụm N – dịch: người mà có)

Hương Mysheo

30 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cực hay, cực cơ bản

Tiếng Anh giao tiếp Langmaster Chào hỏi 1. Hello, nice to meet you! Xin chào, rất vui được gặp bạn! Read more

Từ vựng chủ đề thời tiết

Theo The Shermans English Sunshine (n) Ánh nắng Sun (n) Mặt trời Sunny (a) Có nắng Wind (n) Gió Windy (a) Nhiều gió Fog (n) Sương mùFoggy (a) Có sương mùThick fog Read more

Các cụm “Hand” trong tiếng Anh

Uspeak English Hand down toTruyền lạiHand inGiao nộpHand backGiao lạiHand overTrao trả quyền lựcHand outPhân phát

Một vài ví dụ về tiếng anh ở trường và tiếng anh hàng ngày.

Ms Hoa Toeic Tiếng anh ở trườngTiếng anh hàng ngàyWhere are you?Bạn đang ở đâu?Where you at?I don’t understandTôi không Read moreLeave a Reply

Your email address will not be published.