Anh hùng khó qua ải mỹ nhân âu là lẽ thường

Theo Anh Hùng Tam Quốc

Lã Bố dính vào gái thì ngay lập tức số phận bị kéo theo đủ thứ chuyện và chết cũng phần lý do từ chính cô vợ Điêu Thuyền nên mới “kệ xác” Trần Cung,

Tào Tháo thấy vợ Trương Tế “hay ho y Ngọc Trinh”, ý định nạp thêm “bà lẽ” song đó lại là một nguyên nhân làm Trương Tú cay cú phản đòn cho tý ngửa tại Uyển Thành,

Lưu Bị lấy Tôn Thượng Hương nhưng khi Tôn Quyền mưu chiếm Kinh Châu bèn gọi em gái về tránh hoạ, Hương đi và bế luôn A Đẩu như làm con tin gây sức ép khiến Khổng Minh cùng Triệu Vân tốn sức đòi lại,

Thế nên, bố bạn lấy nhầm vợ thì tuổi thơ của bạn là tháng ngày đau khổ,

Còn bạn lấy nhầm vợ thì coi chừng cuộc đời bạn tụt dốc không phanh,

Phía sau người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ, vốn là một câu nói hay,

Có vợ chắc chắn là sướng, song họa hay phúc, hồi sau chỉ có trời mới biết …

Theo Anh Hùng Tam Quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *