flatuicolors.com bảng phối màu hiện đại

Flat Ui Colors 2 được gầy dựng bởi sự đóng góp của 13 nhà thiết kế đến từ 13 quốc gia khác nhau. Cùng nhau, họ đã tạo ra bộ sưu tập 13 bảng màu cho các nhu cầu khác nhau trong thiết kế.

Trang web Flat UI Colors có 14 bảng màu với tổng cộng 280 màu, hoạt động rất tốt trên iOS. Với Android, hãy thử dùng Material Palette, cũng là nơi được các nhà phát triển lựa chọn sử dụng.

https://flatuicolors.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *