Các lỗi hay gặp khi học lập trình Java và cách giải quyết

Bài viết gốc: https://edu.vinaenter.vn/lap-trinh/cac-loi-hay-gap-khi-hoc-lap-trinh-java-va-cach-giai-quyet-5051.html

Càng ngày càng có nhiều người chọn công nghệ thông tin là ngành theo học và nghề mà mình sẽ gắn bó cả đời. Theo đó, không ít người chọn học lập trình Java nâng cao để tạo sức hút cho nhà tuyển dụng sau khi ra trường. Đối với các bạn học lập trình Java nói riêng và học lập trình nói chung, chắc hẳn không ít lần bạn viết xong một chương trình nhưng lại không chạy được vì mắc lỗi. Mỗi lúc như vậy bạn rất thất vọng, mệt mỏi, chán nản khi chương trình mà mình dành hết cả tâm huyết không chạy được đúng không? Vì lẽ đó, hôm nay tôi sẽ chia sẻ về các lỗi hay gặp khi học lập trình java và cách giải quyết chúng.

Các lỗi hay gặp khi học lập trình Java và cách giải quyết

1. Lỗi “… expected”

Lỗi này xảy ra khi mã code bị thiếu một cái gì đó​​ như: dấu chấm phẩy hoặc dấu ngoặc đóng.

Thường thông báo lỗi này không xác định chính xác vị trí của vấn đề. Để tìm thấy nó ta cần: Nhìn vào dòng trước dòng mã Java được chỉ ra.

Vì vậy để tránh lỗi này bạn phải đảm bảo tất cả dấu ngoặc mở có dấu ngoặc đóng tương ứng.

2. Lỗi “unclosed string literal”

Đây là một lỗi mà những người mới bắt đầu học lập trình java trực tuyến hay mắc phải.

Thông báo lỗi “unclosed string literal” được tạo ra khi chuỗi ký tự kết thúc mà không có dấu ngoặc kép. Thông báo sẽ xuất hiện trên cùng dòng với lỗi .

Để sửa lỗi này, hãy nhớ đóng chuỗi với dấu trích dẫn cần thiết.

3. Lỗi “illegal start of an expression”

Thông thường các biểu thức được tạo ra để tạo ra một giá trị mới hoặc chỉ định một giá trị cho một biến. Trình biên dịch không thể tìm thấy một biểu thức bởi vì cú pháp không khớp với mong đợi .

Để khắc phục lỗi này bạn cần kiểm tra lại cú pháp của lệnh và sửa lại cú pháp cho đúng.

4. Lỗi “cannot find symbol”

Đây là một vấn đề rất phổ biến bởi vì tất cả các định danh trong Java cần phải được khai báo trước khi chúng được sử dụng.

Có nhiều lý do khiến bạn có thể nhận được thông báo “cannot find symbol”:

 • Việc đánh vần của định danh khi khai báo có thể không giống như khi nó được sử dụng trong mã.
 • Biến chưa được khai báo.
 • Biến không được sử dụng trong cùng phạm vi đã được khai báo.

Cách giải quyết:

 • Nhìn vào dòng trong tệp được chỉ ra bởi thông báo lỗi biên dịch.
 • Xác định biểu tượng mà thông báo lỗi đang nói đến.
 • Tìm ra lý do tại sao trình biên dịch nói rằng nó không thể tìm thấy các biểu tượng

Sau đó, bạn tìm ra những gì bạn cần chỉnh sửa cho mã nguồn của bạn để nó đúng theo những gì bạn muốn.

5. Lỗi “public class XXX should be in file”

Thông báo “public class XXX should be in file” xảy ra khi lớp XXX và tên tệp chương trình Java không khớp . Mã sẽ chỉ được biên dịch khi lớp và tập tin Java giống nhau.

Để khắc phục vấn đề này:

 • Đặt tên cho lớp và tập tin giống nhau.
 • Đảm bảo trường hợp cả hai tên đều nhất quán.

6. Lỗi “incompatible types”

Lỗi “incompatible types” là một lỗi trong logic xảy ra khi một câu lệnh gán cố gắng ghép nối một biến với một biểu thức kiểu. Nó thường xuất hiện khi cố gắng đặt một chuỗi văn bản vào một số nguyên – hoặc ngược lại. Đây không phải là lỗi cú pháp Java.

Các bạn tự học lập trình Java căn bản rất hay mắc phải lỗi này và đây là cách giải quyết cho bạn:

·         Sử dụng các chức năng có thể chuyển đổi các loại.

·         Bạn có thể cần thay đổi những gì mã được dự kiến ​​sẽ làm.

Các lỗi hay gặp khi học lập trình Java và cách giải quyết

7. Lỗi “invalid method declaration; return type required”

Thông báo lỗi phần mềm Java này có nghĩa là kiểu trả về của một phương thức đã không được nêu rõ trong chữ ký phương thức.

Giải pháp:

 • Nếu phương pháp không trả về giá trị thì cần phải ghi kiểu trong chữ ký phương thức “void”.
 • Tên người lập trình không cần phải nhập loại trạng thái. Nhưng nếu có một lỗi trong tên người lập trình, thì trình biên dịch sẽ coi người lập trình như là một method mà không có một kiểu đã nêu.

8. Lỗi  “method in class cannot be applied to given types”

Đây là một lỗi mà cách thức gọi các tham số sai.

Để sửa lỗi này cần kiểm tra khai báo phương thức và gọi cẩn thận để đảm bảo chúng tương thích.

9. Lỗi “missing return statement”

Thông báo “missing return statement” xuất hiện khi một phương thức không có câu lệnh return. Mỗi phương thức trả về một giá trị (một kiểu không phải là void) phải có một câu lệnh trả về giá trị đó.

Trong trường hợp này bạn cần bổ sung câu lệnh return vào chương trình.

10. Lỗi “possible loss of precision”

Lỗi “possible loss of precision” xảy ra khi quá nhiều thông tin được gán cho một biến, nhiều hơn nó có thể giữ. Nếu điều này xảy ra, mẩu sẽ bị ném ra.

Lỗi “possible loss of precision” thường xảy ra khi:

 • Cố gắng gán một số thực cho một biến với một kiểu dữ liệu nguyên.
 • Cố gắng chỉ định một đôi cho một biến với một kiểu dữ liệu nguyên.

Khi đó, cần khai báo biến lại rõ ràng như là một loại mới.

Bài viết gốc: https://edu.vinaenter.vn/lap-trinh/cac-loi-hay-gap-khi-hoc-lap-trinh-java-va-cach-giai-quyet-5051.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *