CÓ GIEO CÓ GẶT. THÀNH QUẢ TỪ KHỔ CỰC MÀ NẢY MẦM

Chill Radio

1. Đằng sau vất vả chính là thành công. Thành công càng lớn, càng đòi hỏi vất vả nhiều.

Người “được nhiều” chính là người “biết lo”. Lo được nhiều, xử lý ổn thỏa, ắt sẽ được nhẹ nhàng.

2. Tu thân phải tu mỗi ngày. Chuyện không vừa ý, thử tìm cách thấu hiểu. Chuyện chưa vượt qua, thử tìm cách nới rộng giới hạn. Quá trình đó chính là mưa dầm thấm lâu.

3. Trong rất nhiều việc, đúng hay sai không quan trọng. Có nhiều khi cùng bước qua được thì là tốt.

Cái khó nhất của mọi sự kết nối, chính là, trải qua mâu thuẫn, lòng vẫn như thuở ban sơ.

4. Đừng bao giờ ngại khó. Người ngại khó chỉ gặp những điều khó hơn. Bởi vì đã tự thu hẹp khả năng của bản thân mình, nuôi dưỡng trong mình sự yếu đuối, sợ sệt, vậy thì bất kỳ việc gì cũng đều là việc khó hết.

Chill Radio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *