Cục thịt đút vào lỗ thịt, Một tay sờ đít, một tay sờ đầu, Đút vào một lúc lâu lâu, Rút ra cái chách nhìn nhau mà cười – Là gì?

Cục thịt đút vào lỗ thịt, Một tay sờ đít, một tay sờ đầu, Đút vào một lúc lâu lâu, Rút ra cái ‘chách’ nhìn nhau mà cười. Đáp án là cái gì …
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Đừng suy nghĩ đen tối hãy trong sáng lên. Đây là một hành động thể hiện tình … thiêng liêng

Giúp giảm nguy cơ ung thư cũng như giảm chảy xệ ở phụ nữ

Mẹ cho con bú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *