Hột để sống: Một tên. Hột nấu lên: tên khác. Trong nhà nông các bác. Đều có mặt cả hai?

Hột để sống: Một tên. Hột nấu lên: tên khác. Trong nhà nông các bác. Đều có mặt cả hai? Đáp án là …
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Hột hoặc hạt, nấu chín có thể ăn. Thường trồng ở ngoài trời, được ví như ngọc.

Muốn ăn được thông thường người ta phải bỏ vỏ.

Hột gạo, hạt gạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *