Huyệt Bách hội (百会穴) là huyệt vị thứ 20 thuộc Mạch Đốc. Nguồn gốc của tên Bách Hội xuất phát từ “Bách” có nghĩa là một trăm ý nói nhiều về số lượng; “hội” có nghĩa là nơi tụ hội của tất cả các kinh dương. Trên thực tế, vị trí của huyệt còn là nơi tụ hội của tất cả các kinh dương, của ngũ tạng, lục phủ. Ngoài ra, người ta cho rằng huyệt được đặt tên như vậy bởi vì có nhiều dấu hiệu vượt trội so với huyệt túc tam lý và đây là huyệt đáng chú ý.

Read More

Sex hay còn gọi quan hệ tình dục ( Một số bộ phận giới trẻ còn gọi là Xếp hình) là hoạt động giao hợp hay giao cấu. Ám chỉ hành vi đưa bộ phận sinh dục nam/đực vào bên trong bộ phận sinh dục nữ/cái nhằm mục đích tạo khoái cảm tình dục, sinh sản, hoặc cả hai. Hành vi này cũng thường được gọi là tình dục qua đường âm đạo (Wikimedia).

Đây là Sex hay quan hệ tình dục theo kiểu truyền thống. Nhưng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu sinh lý con người cũng tăng lên, các hình thức Sex quan hệ tình dục cũng đa dạng và phong phú hơn.

Read More