Mặt gì mát dịu đêm nay, Cây đa, chú cuội, đứng đây rõ ràng?

Mặt gì mát dịu đêm nay, Cây đa, chú cuội, đứng đây rõ ràng? Đáp án là …
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Chị Hằng với chú Cuội định cư ở đâu?

Thỏ ngọc cung Quảng Hàn ở đâu nhỉ?

Mặt trăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *