Một thằng mù và ba thằng điếc đi ăn phở, mỗi người ăn một tô. Mỗi tô phở là 10 ngàn đồng. Hỏi ăn xong họ phải trả bao nhiêu tiền?

Ba ngoài là số thì còn là gì?

Đây giống như một câu hỏi có nhiều đáp án. Tuy nhiên nếu đã là đố mẹo đố vui thì không nên lấy ba là số.

Đáp án là 20.000 đồng, trả cho hai tô phở của hai người.

Đáp án Một thằng mù và ba thằng điếc đi ăn phở, mỗi người ăn một tô. Mỗi tô phở là 10 ngàn đồng. Hỏi ăn xong họ phải trả bao nhiêu tiền là: ……………………………………….
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *