Cua đỏ và cua xanh đang trên đường đua, hỏi con nào đến vạch đích trước?

Hãy để ý đến màu sắc của con cua?

Các loài hải sản như tôm chẳng hạn luộc lên thì có màu gì?

Cua xanh

Đáp án Cua đỏ và cua xanh đang trên đường đua, hỏi con nào đến vạch đích trước là: ……………………………………….
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *