Phạm Đông Nga – Nhà Đinh

Phạm Đông Nga – Nhà Đinh

Tướng Phạm Đông Nga theo phò vua Đinh Bộ Lĩnh và trở thành tướng tài, được phong Tổng đốc đại vương. Ông có công khởi dựng làng Mậu Hòa nên dân làng thờ ông là Thành hoàng Làng tại đền Mậu Hòa ven bờ đê sông Đáy, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức – Hà Nội.

Đền Mậu Hòa nằm ven bờ đê sông Đáy, thuộc xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đền thờ Đông Nga Đại tướng quân, thường gọi nôm là Đức thánh Độc – một tướng tài của Đinh Bộ Lĩnh, hiện còn lưu giữ được tấm bia soạn năm Hồng Thuận 4 (1512), 26 đạo sắc phong thành hoàng, bản khắc đá soạn năm Chính Hoà 5 (1684).

Theo Wikipedia

Phạm Hạp – Nhà Đinh
Cờ nhà Đinh

Phạm Hạp sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ nghệ. Ông nội là Phạm Lệnh Công, giữ Read more

Phạm Phổ – Nhà Đinh
Cờ nhà Đinh

Bài viết đang cập nhật

Phạm Hán
Cờ nhà Đinh

Bài viết đang cập nhật.

Nguyễn Tấn – Nhà Đinh
Cờ nhà Đinh

Ngày 10 tháng 12 năm Đinh Mão (967), sứ quân Kiều Công Hãn bại trận từ Phong Châu (Vĩnh Phúc), Read moreLeave a Reply

Your email address will not be published.