Phạm Đông Nga – Nhà Đinh

Tướng Phạm Đông Nga theo phò vua Đinh Bộ Lĩnh và trở thành tướng tài, được phong Tổng đốc đại vương. Ông có công khởi dựng làng Mậu Hòa nên dân làng thờ ông là Thành hoàng Làng tại đền Mậu Hòa ven bờ đê sông Đáy, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức – Hà Nội.

Đền Mậu Hòa nằm ven bờ đê sông Đáy, thuộc xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đền thờ Đông Nga Đại tướng quân, thường gọi nôm là Đức thánh Độc – một tướng tài của Đinh Bộ Lĩnh, hiện còn lưu giữ được tấm bia soạn năm Hồng Thuận 4 (1512), 26 đạo sắc phong thành hoàng, bản khắc đá soạn năm Chính Hoà 5 (1684).

Theo Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *