Phạm Hán

Phạm Hán

Bài viết đang cập nhật.

Phạm Hạp – Nhà Đinh
Cờ nhà Đinh

Phạm Hạp sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ nghệ. Ông nội là Phạm Lệnh Công, giữ Read more

Phạm Phổ – Nhà Đinh
Cờ nhà Đinh

Bài viết đang cập nhật

Phạm Đông Nga – Nhà Đinh
Cờ nhà Đinh

Đền Mậu Hòa nằm ven bờ đê sông Đáy, thuộc xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đền thờ Read more

Nguyễn Tấn – Nhà Đinh
Cờ nhà Đinh

Ngày 10 tháng 12 năm Đinh Mão (967), sứ quân Kiều Công Hãn bại trận từ Phong Châu (Vĩnh Phúc), Read moreLeave a Reply

Your email address will not be published.