Romance (Song ngữ)

Romance (Song ngữ)

ROMANCE

An older couple was lying in bed one night. The husband was falling asleep but the wife felt romantic and wanted to talk.

She said, “You use to hold my hand when we were courting.”

Wearily he reached across, held her hand for a second, then tried to get back to sleep.

A few moments later she said, “Then you used to kiss me.”

Mildly irritated, he reached across, gave her a peck on the cheek and settled down to sleep.

Thirty seconds later she said, “Then you used to bite my neck.”

Angrily, he threw back the bed covers and got out of bed.

“Where are you going?” she asked.

“To get my teeth!”


LÃNG MẠN

Một tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường. Người chồng rơi vào giấc ngủ nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng và muốn nói chuyện.

Bà nói:”Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau.”

Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm tay bà trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ.

Một lát sau bà nói:”Sau đó anh thường hôn em.”

Hơi bực dọc, ông vươn người qua, hôn vội một cái trên má và nằm xuống ngủ.

Ba mươi giây sau, bà nói:”Sau đó anh thường cắn cổ em.”

Điên tiết, ông quăng tấm trải giường và nhảy ra khỏi giường.

“Anh đi đâu?” bà hỏi.

“Lấy hàm răng!”

30 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cực hay, cực cơ bản

Tiếng Anh giao tiếp Langmaster Chào hỏi 1. Hello, nice to meet you! Xin chào, rất vui được gặp bạn! Read more

Từ vựng chủ đề thời tiết

Theo The Shermans English Sunshine (n) Ánh nắng Sun (n) Mặt trời Sunny (a) Có nắng Wind (n) Gió Windy (a) Nhiều gió Fog (n) Sương mùFoggy (a) Có sương mùThick fog Read more

Các cụm “Hand” trong tiếng Anh

Uspeak English Hand down toTruyền lạiHand inGiao nộpHand backGiao lạiHand overTrao trả quyền lựcHand outPhân phát

Một vài ví dụ về tiếng anh ở trường và tiếng anh hàng ngày.

Ms Hoa Toeic Tiếng anh ở trườngTiếng anh hàng ngàyWhere are you?Bạn đang ở đâu?Where you at?I don’t understandTôi không Read moreLeave a Reply

Your email address will not be published.