Có rất nhiều người hằng đêm vẫn tự hỏi: Chỉ số IQ của mình là bao nhiêu? Thực vậy, chỉ số IQ từ lâu đã được coi là một thước đo để đánh giá tài năng của một người. Tuy nhiên, không thể đánh giá một người có tài năng hay không, có sáng tạo hay không chỉ qua một bài kiểm tra bởi: những hành động thông minh, trí tuệ cần phải có thời gian để bộc lộ được kết quả. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Thomas Armstrong gửi đến bạn qua cuốn sách 7 loại hình thông minh. Cuốn sách này sẽ là một công cụ, phương tiện giúp bạn tự đổi mới khả năng nhận thức cá nhân về tài năng của chính mình rằng: bạn không thiếu tài năng.

Read More