Cưới nhau nửa năm thì vợ tôi mang thai. Có bầu 2 tháng thì cô ấy phải nghỉ làm ở nhà vì thai yếu. Cho đến giờ là nửa năm nữa trôi qua rồi, vợ đang mang bầu 8 tháng sắp sinh.  Kiếm tiền khó khăn mà bao nhiêu khoản chi tiêu đổ lên đầu mình tôi. Cô ấy thất nghiệp, tôi phải cáng đáng toàn bộ. Lương tôi cũng chẳng cao lắm, áp lực, vất vả vô cùng.  Sao tôi lại lấy phải cô vợ yếu đuối như thế? Người ta có bầu còn đi làm khỏe mạnh đến tận ngày sinh, nghỉ trước 1, 2 tuần là cùng. Vợ tôi bầu 2 tháng đã nghỉ, còn mất luôn tiền thai sản. 

Read More