Nhưng bây giờ có lẽ bạn đang tự hỏi rằng làm thế nào bây giờ nhỉ? Bạn có cần làm chính xác bao nhiêu tác phẩm trước khi gọi bản thân là một người có công việc về viết lách chính thức? Bạn có cần được trả lương để viết những điều đó không? Liệu nó có cần được xuất bản ở đâu đó không?

Read More