Nhưng bây giờ có lẽ bạn đang tự hỏi rằng làm thế nào bây giờ nhỉ? Bạn có cần làm chính xác bao nhiêu tác phẩm trước khi gọi bản thân là một người có công việc về viết lách chính thức? Bạn có cần được trả lương để viết những điều đó không? Liệu nó có cần được xuất bản ở đâu đó không?

Read More

Bởi vì cách duy nhất để bạn có thể đạt được những mục tiêu mới của mình đó là tự mình nỗ lực để đạt được chúng. Bạn sẽ không thể đạt được gì nếu như bạn không thay đổi chính mình. Và nỗ lực cải thiện bản thân bằng mọi cách sẽ đều tác động tích cực đến những khía cạnh trong cuộc sống của bạn.

Read More